Home

Intro statement>

Havas Media, tworzą profesjonaliści marketingu i komunikacji, wyspecjalizowani w budowaniu strategii komunikacji marek w oparciu o filozofię Meaningful Brands.

Wykorzystujemy nowe technologie, wiedzę płynącą z analizy danych oraz insighty konsumenckie, aby tworzyć meaningful connections między ludźmi a markami.

Wherever you are in the world, we have a team near you.