Meaningful Brands

Świat się zmienia coraz szybciej, a zmiana nie tylko jest stała, ale zachodzi w czasie rzeczywistym. Tworzenie efektywnych strategii komunikacyjnych wymaga ciągłego mierzenia tej zmiany na wszystkich punktach styku z konsumentem.

Rozumienie zjawisk zachodzących w kulturze, narzędzi rewolucji technologicznej czy trendów dotyczących nawyków konsumenckich sprawia, że naszym klientom oferujemy rozwiązania budujące meaningful connections między markami a ich konsumentami.

Meaningful Brands to pierwsza globalna inicjatywa analityczna pozwalająca ocenić związek między jakością życia konsumentów, a marką na poziomie biznesowym. Badamy korzyści jakie marka wnosi w życie konsumentów. Przedsięwzięcie jest wyjątkowe nie tylko ze względu na skalę – uwzględnia 700 marek, ponad 134 tysiące konsumentów w 23 krajach, ale i zakres badania.

Badanie Meaningful Brands jednoznacznie wskazuje, że świat marek jest wciąż zbyt daleko od świata konsumentów, a oczekiwania ludzi wobec marek rosną. Okazuje się, że większość konsumentów nie odczułaby, gdyby z rynku zniknęło ponad 74% marek. Z badania wynika, że 75% badanych oczekuje, że marki będą mieć realny wpływ na zwiększanie komfortu i jakości życia, ale tylko 40% z nich uważa, że faktycznie to robią.

Indeks Oddziaływania Marek (MBI)

Ocena marki pod kątem oferowanych korzyści z uwzględnieniem ich ważności w kategorii daje Meaningul Brand Index, czyli wskaźnik tego jak bardzo marka jest ważna w życiu konsumentów. Wyniki badania pokazują, że marki, które są postrzegane jako meaningful, w kategoriach biznesowych osiągają wyniki biznesowe wyższe o 206 proc. w ujęciu 10-letnim. Marki o wysokim indeksie Meaningful również notują nawet dziewięciokrotne wzrosty udziału w portfelu kategorii i zapewniają do 137 proc. lepsze wyniki KPI.

Wherever you are in the world, we have a team near you.