Content

Gdy kultura, historie, twórcy, influencerzy i odbiorcy spotykają się w jednym miejscu, zawsze powstaje coś wyjątkowego i prawdziwego. Coś, co rezonuje. Coś, co napędza nowe okazje dla biznesu.

Poprzez kontent rozumiemy wszystkie kanały, którymi marka mówi do konsumentów. Doradzamy na trzech poziomach: insightów z badania Havas Soil, strategii komunikacji w oparciu o dane z badania i pomiaru efektywności marketingu treści we wszystkich mediach.

Arial image of city
Close up of arms on a desk

Naszym celem jest tworzenie autentycznej, angażującej i spójnej komunikacji we wszystkich kanałach. Oferujemy innowacyjną metodologię tworzenia strategii komunikacji, odpowiadającą na preferencje konsumentów dotyczących roli treści w poszczególnych aspektach ich życia, na podstawie danych z unikalnego jednoźródłowego badania Havas Soil.

Wherever you are in the world, we have a team near you.