About

Intro video

Havas Media to wiodący dom mediowy, wchodzący w skład najszybciej rozwijającej się agencji mediowej Havas Group Media.

Havas Media stanowi jeden z trzech niezależnych domów mediowych,
funkcjonujacych w ramach grupy – obok Arena Media oraz Fullsix Media.

Havas Media, Arena Media i Fullsix Media wykorzystują autorskie badania konsumenckie oraz kompetencje specjalistycznych jednostek, wchodzących w skład Havas Group Media:

  • Havas Story Plantation (kompleksowe strategie kontentowe)
  • HavasX (dedykowane rozwiązania łączące trendy w mediach i technologii)
  • LuxHub (strategie komunikacji marek luksusowych i premium)
  • Havas Sports & Entertainment (komunikacja marek w obszarze marketingu sportowego i rozrywki)
  • DBI (data driven marketing)
  • Mobext (strategiczne rozwiązania w kanałach mobile)
  • Socialyse (butik kreatywny wykorzystujący siłę mediów społecznościowych)
  • Ecselis (agencja multichannel performance realizująca cele biznesowe marek)
  • Affiperf (programmatic trading desk)

Dzięki efektywnemu połączeniu wiedzy o konsumencie, przełomowych technologiach oraz analizie danych jesteśmy partnerem strategicznym, oferującym kompleksowe strategie komunikacji marketingowej.

Jesteśmy otwarci na innowacyjność i różnorodność. Dzięki temu, sprawnie i szybko reagujemy na zachodzące obok nas zmiany. Jednak nie robimy tego sami, bo skuteczność zawsze wymaga współpracy i to w nią inwestujemy przede wszystkim.

People in informal meeting

Wszystkie aktywności podejmowane przez Havas Group Media są zgodne z dobrymi praktykami CSR i mają na celu poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka oraz interesów społecznych, tworzenie przestrzeni do dialogu z interesariuszami firmy i ochronę środowiska.

W ramach społecznego zaangażowania agencja mediowa od 2015 r. organizuje cyklicznie nieszablonowy projekt Havas Xmas, którego celem jest pomoc najbardziej potrzebującym.

Havas Xmas to bezpłatna aplikacja, która łączy najnowszą technologię z ideą korporacyjnej odpowiedzialności biznesu, angażując w pomoc pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych firmy. Zebrane w ten sposób środki są dorocznie przekazywane wybranym organizacjom społecznym.

Klienci

Wherever you are in the world, we have a team near you.