CSR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA KORPORACJI

640_315

 Podsumowanie akcji Havas Xmas

Havas Media Group zakończyło trzecią charytatywną akcję Havas Xmas, podczas której udało się zebrać 26 000 PLN, co daje sumę ponad 75 000 PLN przekazaną potrzebującym w ciągu trzech lat od początku trwania projektu.
Havas Xmas to cykliczny projekt Havas Media Group, którego celem jest świąteczna pomoc najbardziej potrzebującym. W akcji mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Havas Media Group oraz klienci i partnerzy biznesowi. Havas Xmas to bezpłatna aplikacja, która działa przez cały grudzień na zasadzie kalendarza adwentowego, codziennie odkrywając kolejne pytanie do użytkowników. Dotyczą one zwyczajów związanych z obchodami Bożego Narodzenia oraz ciekawostek ze świata reklamy i są podane w zabawnej i angażującej formule. Każda poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami, które następnie zostają przeliczone na pieniądze.
W tym roku 211 aktywnych graczy w 20 drużynach pomagało aż trzem organizacjom: Fundacji Chcę Żyć (38% głosujących), Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (36% głosujących) oraz Hospicjum Światło (26% głosujących).

W tegorocznej klasyfikacji punktowej, podium wśród naszych klientów wygląda następująco:

1. Carrefour
2. Hyundai
3. KIA

Wśród mediów, które wzięły udział we wspólnej zabawie, najlepiej wypadły:

1.Polsat Media
2. Agora
3.Google

Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za życzliwość oraz zaangażowanie, bo #pomaganiełączy.

 

W jaki sposób podchodzimy do odpowiedzialności społecznej korporacji (Corporate Social Responsibility (CSR))

Havas Media Group to podmiot odpowiedzialny społecznie, który w swojej działalności w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym kieruje się zasadami dobrych praktyk CSR. Wszystkie aktywności podejmowane przez Havas Media Group mają na celu poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka oraz interesów społecznych, tworzenie przestrzeni do dialogu z interesariuszami firmy i ochronę środowiska

Dążymy do zrozumienia, w jaki sposób rozwój obywatela świadomego społecznie kształtuje i zmienia relacje między ludźmi oraz ich najbardziej zaufanymi markami.
Nasze dążenie do zrozumienia tej relacji jest napędzane zarówno przez nasze własne pragnienie bycia motorem pozytywnych zmian, jak również przez chęć oferowania naszym klientom doradztwa strategicznego na wysokim poziomie w tych kwestiach.

Jako firma zbudowana na komunikacji, współpracy i kreatywności, mocno wierzymy, że cechy te muszą także kierować codziennymi czynnościami w naszych firmach. Jako tacy dążymy do angażowania niemałych talentów naszych zespołów w zrozumienie i posunięcie do przodu takich kwestii, jak zielony marketing, marketing zaangażowany społecznie, filantropia i działania pro bono.

Starania te objęte są sztandarem tego, co nazywamy ulepszaniem naszego poziomu „kapitału społecznego”, wszędzie tam, gdzie działamy lub mamy jakiś wpływy. W tym przypadku, kapitał społeczny odnosi się do poziomu dobrej woli, pozytywnego dialogu i łączności pomiędzy naszymi firmami i społeczeństwami, w których działają. Powiązanie jest proste – jeśli kapitał społeczny jest wysoki, tzn. mamy takie czynniki, jak bogaty dialog, wspólne myślenie i wysoki poziom zaufania, to mamy większą szansę, aby pracować wspólnie nad odkrywaniem oraz rozwijaniem nowych pomysłów i dzieleniem się nimi.

Dla nas osiągnięcie wysokiego poziomu kapitału społecznego jest koniecznością, ponieważ wiemy, że zdrowie każdej firmy jest całkowicie zależne od zdrowia wspólnot i społeczności, w których działa.

Na kolejnych stronach opisujemy kilka z naszych inicjatyw. Są godne podziwu, lecz niewystarczające. Widząc niewątpliwą chęć wśród naszych zespołów do zrobienia czegoś więcej, robimy, co w naszej mocy, aby zachęcić je do opracowywania odpowiedzialnych programów na rzecz społeczeństwa i środowiska.

 

NIEKTÓRE Z NASZYCH INICJATYW CSR

 

MIEJSCE PRACY

Havas Media Indonesia – „Kooperasi”
Mimo tego że Indonezja jest trzecim na świecie krajem najbardziej zagrożonym klęskami naturalnymi, tylko 26% populacji posiada jakiekolwiek oszczędności, a tylko 1% ma ubezpieczenie. W następstwie ostatnich klęsk żywiołowych oraz w świetle obecnego światowego kryzysu gospodarczego, coraz więcej Indonezyjczyków ma świadomość tego, że muszą oszczędzać, nie tylko na emeryturę, ale także na wypadek sytuacji kryzysowych. Havas Media Indonesia zdecydowała się założyć “kooperasi” – konta bankowe dla personelu, na które wszyscy pracownicy wpłacają część swojego comiesięcznego wynagrodzenia. W razie nagłej potrzeby fundusze zgromadzone na tym koncie mogą zostać wykorzystane do pomocy każdemu pracownikowi. Pracownicy mogą również pożyczać je bez ponoszenia opłat. Pod koniec każdego roku saldo funduszu + wszelkie narosłe odsetki są rozdzielane między uczestniczących członków.

Projekt uzyskał nagrodę dla najlepszej inicjatywy pracowniczej (Best Employee Initiative Award) podczas inauguracji Havas Media APAC Awards w 2012 roku.

 

ŚRODOWISKO

Havas Media Argentina – wspólne użytkowanie samochodów i darmowy transport
W celu zmniejszenia emisji CO2, Havas Media Argentina postanowiła pomóc pracownikom we wspólnej komunikacji do i z biura.

Prywatne autobusy dowożą pracowników o rożnych porach dnia z głównych stacji metra w Buenos Aires do siedziby firmy i z powrotem. Inicjatywa ta zapewnia również bezpieczeństwo pracowników w trakcie dojeżdżania do pracy.

W zamian za wolne miejsca parkingowe, członkowie zarządu wożą do biura i z powrotem pracowników mieszkających w ich sąsiedztwie. To wspólne użytkowanie samochodów ma na celu ograniczenie emisji CO2 oraz kosztów dojazdu.

 

SPOŁECZNOŚĆ – Komunikacja Społeczna

Havas Media Canada – Red Door Shelter
Red Door Family Shelter (reddoorshelter.ca) zapewnia krótkotrwałe zakwaterowanie, doradztwo i wsparcie dla kobiet i rodzin uciekających od przemocy w rodzinie w Toronto. Red Door zapewnia także mieszkania i wsparcie dla nowych uchodźców i imigrantów, którzy nie mają gdzie się podziać. Usługi te mają nieocenione znaczenie, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia inicjatywy Red Door.

Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa i zachęcić je do darowizn na rzecz Red Door, Havas Media Canada stworzyła kampanię, używając ogłoszeń społecznych i internetowych banerów reklamowych. Przesłanie było proste – nie każdy bezdomny, jest bezdomnym z wyboru. Często kilka czynników prowadzi do bezdomności – przemoc domowa, zła sytuacja finansowa, brak sieci wsparcia. Ogłoszenia społeczne opowiadały historie bez zakończenia ludzi, którzy rozpaczliwie potrzebowali uciec od trudnych sytuacji domowych i życiowych, zachęcały tym samym odbiorców do przekazywania datków do Red Door.

 

SPOŁECZNOŚĆ – Pro Bono

Havas Media Spain – “El Mundo al Réves” – Invest for Children
„El Mundo al Réves” (świat do góry nogami) to inicjatywa stworzona przez pracowników Havas Group w Hiszpanii, która polega na dobrowolnej współpracy Havas z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz pomocy w poprawieniu ich strategii komunikacyjnych zarówno w projektach indywidualnych, jak i przy długoterminowej współpracy.

Każda osoba zainteresowana inicjatywą może dołączyć do istniejącego zespołu lub wprowadzić inną organizację pozarządową. Doradztwo jest przeprowadzane dla stowarzyszeń bezpłatnie, a pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia za czas spędzony na konsultacjach. Celem przestrzegania zasady dobrowolności, zespoły spotykają się w czasie wolnym od pracy.

„El Mundo al Réves”, projektem “Los peces no se mojan” (ryby nie mokną), wspierała niedawno organizację pozarządową „Invest for Children”. Chodziło o to, aby dzięki wspólnym doświadczeniom z pewną grupą dzieci, wyjaśnić innym dzieciom, co to jest zespół Downa.

Dzieci pracowały razem, aby stworzyć krótki film komediowy, który został zaprezentowany w Madrycie i Barcelonie.

 

SPOŁECZNOŚĆ – Dobroczynność i Wolontariat

Havas Media Portugal – REFOOD
Havas Media Portugal wspierała instytucję o nazwie REFOOD, która zbiera niewykorzystane jedzenie z restauracji i zapewnia posiłki ludziom w potrzebie. Wielu z naszych pracowników, klientów i partnerów mediowych było zaangażowanych w tę inicjatywę na zasadach wolontariatu.

Przez ponad trzy dni zespoły wolontariuszy z agencji pomagały REFOOD w zbieraniu jedzenia, czyszczeniu pojemników na jedzenie i rozdawaniu ich potrzebującym. 67 pracowników poświęciło na to ponad 200 godzin własnego czasu.

Po sukcesie tego projektu Havas Media Portugal odnowiła współpracę z instytucją, pomagając jej w innej inicjatywie. „Mums and Kids” wspiera mamy z trudnych środowisk, przy powrocie na łono społeczeństwa. 71 wolontariuszy poświęciło na ten projekt ponad 850 godzin własnego czasu.